FEEDBACK EN EVALUATIE

Elk project stuurt zichzelf bij met procesevaluatie, productevaluatie en feedback van de verbruiker. LIFT reikt hiervoor enkele mogelijkheden aan.

Om jezelf te verbeteren en het volgende LIFT project nog vlotter te laten verlopen, is het belangrijk om eens feedback te vragen aan je leerlingen. In dit project gebruiken we een simpel feedbackdocument.

Dit helpt niet alleen de leerkracht, maar ook LIFT om te groeien naar een beter product. Dus als u feedback heeft op ons project, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Als je het proces en het product wil evalueren is dit niet altijd evident met zo uiteenlopende projecten. Daarom voorziet LIFT zowel een ingevulde meer algemene evaluatie rubric alsook een lege rubric waarmee de leerkracht zelf aan de slag kan gaan. Zo kan de leerkracht de evaluatie op maat van zijn klas maken.

LIFT splitst de evaluatie op in twee rubric’s één voor de attitude en één voor de onderdelen van het project. Deze zijn uiteraard enkel suggestief.

TIPS