ONTWIKKELING

🕒 5 x 50 min. lestijd + voorbereiding

Nu kan het echte werk beginnen. De leerlingen weten hoe hun workshop eruit zal zien.
Ze hebben het voorblad van de workshopfiche ingevuld en zullen nu aan de slag gaan met de rest van het document. 
De meeste tijd zal gaan naar het maken, knutselen, programmeren en testen van de workshops.

De ontwikkeling is opgesplitst in 4 lessen, waarbij de eerste een vast lesverloop heeft. In de andere lessen gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag.

Lesverloop

OmschrijvingBestand
Aan het begin van de ontwikkeling heeft ieder groepje hun workshopfiche (met voorblad ingevuld) en researchdocument nodig./
Pas de inleidende PowerPoint aan naar de eigen klassituatie. Deze PowerPoint omvat alle lessen binnen de ontwikkeling. PowerPoint
Voorzie voor de eerste les één computer per twee leerlingen. Zorg ervoor dat 'Microsoft Word' is geïnstalleerd op de computers. /
Voorzie voor ieder groepje een evaluatieblad van de workshopfiche. Evaluatie workshopfiche
De groepjes zullen een takenlijst opstellen in deze les. Een handige tool hiervoor is Trello. Maak voor ieder groepje een online whiteboard aan. Trello

Best wordt aan de leerlingen de volledige ontwikkeling in één keer uitgelegd. Vermeld volgende zaken aan de leerlingen:

 • In de eerste les wordt de volledige workshop neergeschreven in de workshopfiche.
 • De lessen die volgen zijn bedoeld om alles te knutselen, programmeren, ontwerpen en testen.
 • Op het einde van les 4 moet alles klaar zijn.
 • Leg uit dat alle informatie op 'leerlingen.liftproject.be' staat.

Nu gaan de leerlingen aan de slag om pagina 2, 3 en 4 van hun workshopfiche in te vullen. Geef hen de site “leerlingen.liftproject.be“. Hierop staan alle informatie van de workshopfiche en de verschillende soorten workshops.

De leerlingen kunnen de fiche volledig zelfstandig invullen of geef zelf de uitleg a.d.h.v. handleiding workshopfiche.

Voorbeeld wokrshopfiche

Om de leerlingen sturen bij het invullen van hun fiche voeren ze de volgende opdracht uit waarbij ze elkaar feedback geven.

 1. Ieder groepje geeft zijn workshopfiche door aan een ander groepje.
 2. Dat groepje bekijkt in 5 min. hoe de workshop in elkaar zit. Aan de hand van volgende vragen:
  • Zou ik zelf de workshop kunnen geven enkel a.d.h.v. de fiche?
  • Wat is het verloop van de workshop?
  • Zijn alle elementen aanwezig? (uitleg, klaarzetten, materiaal, bronnen,...)?
  • Wat is het doel van de workshop?
 3. Ieder groepje legt de workshop van de andere groep uit. Ze geven ook feedback op de workshopfiche.

Bekijk van ieder groepje de workshopfiche. Gebruik het evaluatieblad om de workshopfiches te controleren. Noteer voor ieder extra groepje feedback. Met de feedback gaan ze in het begin van de volgende les aan de slag.

Bekijk van alle groepjes de materiaallijst. Controleer de haalbaarheid.

 • Ligt het materiaal op school?
 • Is het makkelijk te verzamelen?
 • Moet het gekocht worden?

Wanneer je dit project plant is het extra interessant om deze les vóór een vakantie te plannen of om tijd tussen te laten tot de volgende les. Op deze manier heb je extra tijd om materiaal te verzamelen en aan te kopen.

 

Ga rond bij de leerlingen en bezorg het evaluatieblad. Geef uitleg en extra feedback zodat de workshopfiches gericht aangepast worden.

Ondertussen werken de groepjes hun workshopfiches af aan de hand van feedback van de leerkracht en de leerlingen.

Voordat de leerlingen aan de slag gaan met de voorbereidingen van hun workshop, wordt best een takenlijst opgesteld. Ieder groepje moet hun taken opsommen

Een handige tool waarin de leerlingen hun taken kunnen oplijsten is Trello.  Door als leraar een Workspace-bord te maken per groepje kan je bekijken hoe ver de leerlingen staan met hun taken.

Gebruik de video als handleiding bij het gebruik van Trello.

Video afspelen

De leerlingen gaan nu aan de slag om alle taken uit hun takenlijst uit te voeren.

Net als op het einde van de vorige les gaan de leerlingen verder met alle taken uit te voeren voor hun workshop.

Zorg voor voldoende ruimte waarin getest kan worden. Proefjes, opdrachten... worden best op voorhand getest.

Tips