BRAINSTORM

🕒 2 x 50 min. lestijd + voorbereiding

Na de selectie van het thema, krijgt de workshop in deze fase een concrete invulling. Om de brainstormfase te volbrengen worden 2 lesuren voorzien. Wanneer deze lesuren niet aansluitend zouden zijn dan rond je de 1ste les af na de ‘pizzabrainstorm’.

Lesverloop

OmschrijvingBestand
Print jouw aanvullingen bij de mindmaps van de leerlingen af of voorzie een digitale versie.
Zie themaselectiefase
/
Pas de inleidende PowerPoint aan naar de eigen klassituatie. PowerPoint
Voorzie voor elk groepje een pizzabrainstorm Pizza
Voorzie voor elke leerling een 10-tal post-its of kaartjes.
indien mogelijk zorg je voor een verschillende kleuren per leerling binnen elk groepje
/
Voorzie voor het laatste deel van de les minstens één computer per twee leerlingen.
Zorg ervoor dat 'Microsoft Word' is geïnstalleerd op de computers.
Indien dit niet mogelijk is, print je de workshopfiches uit voor de leerlingen.
Workshopfiche
Voorzie hier best ook één computer per twee leerlingen.
Als er geen computers beschikbaar zijn kan dit ook met een geprint document en een mobiele telefoon waarmee ze het net kunnen browsen voor bronnen en inspiratie.
Onderzoeksfiche

Vertel de leerlingen dat:

 • De aanvullingen op de mindmap louter ter inspiratie zijn.
 • Het format van hun workshop tijdens deze les zal worden uitgewerkt. Ligt deze nog eens toe.
 • Het toegelaten is om out of the box te denken tijdens de brainstorm.

STEM-formats

Tijdens de voorbereiding van deze les heb je de mindmaps van de leerlingen, samen met je collega’s, aangevuld. Geef de leerlingen even tijd om deze aanvullingen te bekijken. Laat de leerlingen zeker weten dat ze je wenden indien er onduidelijkheden zouden zijn.

Vermeld ook dat het niet verboden is om nog extra zaken bij de mindmap te noteren.

Voorbeeld aangevulde mindmap

Tijdens de pizzabrainstorm vormen de leerlingen hun thema om tot een concrete workshop binnen de concepten die LIFT aanbiedt. Geef de leerlingen de tip om even los te stappen van de ideeën die ze mogelijks al hadden en vermeld dat crazy ideeën zeker zijn toegestaan. De brainstorm doorloopt volgende stappen:

 1. Vul centraal het gekozen thema in op de pepperoni.
 2. Laat leerlingen individueel één idee opschrijven per pizzapunt. De leerlingen bedenken dus elk één mogelijke uitwerkingen voor een show, een spel, een onderzoek, een escaperoom én een maakopdracht.
 3. Als iedereen hiermee klaar is, lezen de leerlingen elkaars ideeën.
 4. De leerlingen stellen de ideeën aan elkaar voor en zoeken de beste ideeën uit.
 5. De leerkracht stuurt bij door onrealistische ideeën aan te duiden en deze eventueel naast de pizza te plaatsen.
 6. De leerlingen beslissen welke idee ze gaan uitwerken door te stemmen op hun top 3. Dit doen ze aan de hand van stickers.
 7. Het idee met de meeste stickers is dan de verkozen workshop. De leerlingen formuleren dan in één samenvattende zin wat deze workshop inhoud. Ze starten deze zin met “Wij maken” en vullen die dan verder aan.

Voorbeeld ‘Wij maken een escaperoom met het thema atmosfeer waaruit kinderen ontsnappen a.d.h.v. fysicaproeven’

Pizzabrainstorm

Begeleid de leerlingen doorheen:

Geef hen de site “leerlingen.liftproject.be“. Hierop staat de leerlingen handleidingen voor de onderzoeksfiche en de workshopfiche.

De leerlingen kunnen de fiches volledig zelfstandig invullen of geef zelf de uitleg a.d.h.v. handleiding workshopfiche en handleiding onderzoeksfiche.

Leg ook vast welke bronvermelding ze moeten hanteren. (Enkel een link, APA, …)

De leerlingen kunnen via de leerlingensite met de instructies van de leerkracht of volledig zelfstandig de workshop fiche aanvullen. De leerlingen vullen deze aan met de gegevens uit de contextanalyse. Met behulp van de vragen over het STEM-aspect formuleren ze de doelen die ze trachten te bereiken in de workshop.

Aan de hand van het onderzoeksfiche dat we aanbieden kunnen de leerlingen aan eenvoudig bronnenonderzoek doen. Ze noteren het volgende in dit document:

 1. De inhoud van hun workshop in één zin. Deze komt rechtstreeks uit de Pizzabrainstorm.
 2. De proeven, opdrachten en stappenplannen die de leerlingen zullen gebruiken in de workshop met hun originele bron. Bij elke bron wordt de titel, bronvermelding en een opsomming van de essentie genoteerd.
 3. De bronnen waaruit de leerlingen louter theorie halen voor de workshop, worden op de zelfde wijze in een nieuwe tabel genoteerd.
 4. Het materiaal dat de leerlingen al zeker zullen nodig hebben voor de uitvoering van hun stappenplan, opdrachten en proeven.

Kijk na of de leerlingen het voorblad van de workshopfiche op een correcte manier hebben ingevuld aan de hand van de contextanalyse.

Vraag de leerlingen om thuis verder te gaan met hun opzoekingswerk, dit kan eventueel ingediend worden tegen volgende les als taak.

TIPS