FAQ

Wat is LIFT?

LIFT is een vernieuwende methodiek waarbij leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs workshops ontwikkelen voor kinderen uit de lagere school. 

Met behulp van een uitgewerkt stappenplan gaan de leerlingen met zelfverzonnen thema's aan de slag en maken ze een STEM-workshop.

Voor wie is LIFT ontworpen?

Met het uitvoeren van een LIFT-project bereik je zowel leerlingen en leerkrachten van de secundaire school als leerlingen en leerkrachten van de lagere school.

Kan ik meteen aan de slag?

Al het lesmateriaal voor je eigen LIFT-project is uitgewerkt op de website voor leerkrachten. Controleer aan de hand van de contextanalyse of het project mogelijk is in jouw school.

Kan dit project worden uitgevoerd in de 2de graad?

Het is ook mogelijk om dit project uit te voeren in het 4de jaar secundair onderwijs.

Kan LIFT worden uitgevoerd in minder dan 10 lesuren?

Het is moeilijk om dit project uit te voeren in minder dan 10 lesuren. Om het eigenaarschap van de leerlingen te bewaken is het beter om de voorziene tijd te respecteren.

Kan ik LIFT uitvoeren tijdens een projectdag?

Voor sommige lessen van het project moet je voorbereidingen maken. Het is moeilijk om alles uit te voeren in één dag.

Hoe is LIFT ontstaan?

LIFT is het resultaat van het onderzoek voor onze bacheloropleiding secundair onderwijs aan de Arteveldehogeschool.

Waarvoor staat de naam LIFT?

LIFT staat voor ‘Learn, Inspire, Flourish en Teach’, vier kernwoorden die betrekking hebben op de leerlingen die de workshops ontwikkelen en de kinderen die de workshops beleven.

Daarnaast slaat LIFT op hetzelfde als een lift: een toestel dat bedoeld is om mensen naar een hoger niveau te brengen. Dit is een belangrijk aspect binnen het project dat met de leerlingen ook bereikt wordt.

Ten slotte betekent ‘LIFT’ ook liftkracht  in het Engels (deze kracht zorgt dat vliegtuigen zweven doordat ze een ‘lift’ krijgen van de lucht) en dit effect bereiken we dan ook met ons project bij de leerlingen. Ook zorgt dit voor een link met STEM, wat de basis van dit project is en dus de keuze voor deze naam compleet maakt.