THEMASELECTIE

🕒 50 min. lestijd + voorbereiding

Tijdens dit lesuur gaan de leerlingen aan de slag om het thema van hun workshop te bepalen a.d.h.v. een brainstorm. De leerlingen zijn volledig vrij in het bepalen van dit thema. Wanneer je hier meer sturing wenst kan je zelf bijvragen toevoegen aan het brainstormsjabloon.

LESVERLOOP

OmschrijvingBestand
Voorzie voor elke leerling een brainstormsjabloon.
ijsje
Pas de bijvragen aan indien je de leerlingen wil sturen bij het selecteren van hun thema.
Vertrek hierbij vanuit de vragen onder 'lescontext' bij de contextanalyse.
ijsje (bewerkbaar)
Pas de inleidende PowerPoint aan naar de eigen klassituatie. Vul de ideeën van de kinderen op de juiste dia. PowerPoint
Voorzie voor ieder groepje een groot wit blad en stiften. /

Vertel de leerlingen dat:

  • Ze STEM-workshops maken voor de lagere school.
  • Het doel is de kinderen warm te maken voor STEM
  • Ze doorlopen het hele ontwerpproces en kunnen kiezen uit 5 formats
  • Leg hen deze formats uit

STEM-formats

Begeleid de leerlingen bij het zoeken naar het thema voor hun workshop. Kijk onderaan de pagina voor extra tips.

  1. De leerlingen gaan in hun groepjes zitten en ontvangen elk een ijsje.
  2. Individueel verzint iedere leerling voor elke bol 3 antwoorden op de vragen.
  3. De leerlingen schuiven binnen hun groepje de ijsjes door en geven aanvullingen op elkaars ideeën.
  4. Na de aanvullingen, ieder groepje kiest een thema om uit te werken.

Bekijk alle verschillende thema’s en controleer als die binnen STEM passen.

Ieder groepje zet hun gekozen thema centraal op een leeg blad. Hiervan wordt een mindmap gemaakt met concepten, termen en onderwerpen die aan het thema kunnen worden gelinkt.

In de mindmap mogen zowel STEM-onderwerpen staan, maar ook zaken die niets met STEM te maken hebben.

Voorbeeld

Ieder groepje heeft nu een eigen mindmap met hun thema. De volgende les wordt hier een workshop rond uitgedacht.

Ga met elke mindmap aan de slag om verschillende onderwerpen bij te noteren. Ook verschillende vragen kunnen een meerwaarde zijn voor de leerlingen.

Het is een meerwaarde als de mindmap wordt aangevuld door meerdere leerkrachten uit verschillende vakken.

Voorbeeld

TIPS