CONTEXTANALYSE

De contextanalyse wordt volledig uitgevoerd door de leerkracht ter voorbereiding van het project. Tijdens de contextanalyse onderzoek je de mogelijkheid van dit project binnen jouw schoolsituatie. Je verzamelt ook alle praktische informatie om van start te kunnen gaan met dit project. Geef een antwoord op de vragen in ‘contextanalyse bij ontwikkeling’ en ‘contextanalyse op de lagere school’ en voer een onderzoek uit naar de ‘interesses van je doelgroep’.

Leerlingen 👨‍💻

 • Met welke klas(sen) wil je dit project uitvoeren?
 • In welke studierichting zitten jouw leerlingen?
 • Hoeveel leerlingen zijn er betrokken bij dit project?
 • Wordt het project uitgevoerd als differentiatieproject?

Timing ⏳

 • Hoeveel (les)uren heb je ter beschikking voor het ontwerpen van de workshop?
 • Hoe is deze tijd verdeeld?
 • Zijn de voorgestelde uren van dit project in te plannen tijdens de beschikbare uren?
 • Wanneer kunnen de leerlingen de workshop uitvoeren op de lagere school?

Budget 💰

 • Voor extra materiaal?
 • Voor gastsprekers?
 • Voor excursies?

Draagvlak 👨‍🏫

 • Ziet je directie het zitten dat er naar een lagere school wordt getrokken binnen de schooltijd?
 • Wie op school heeft relevante expertise en willen we bij dit project betrekken?

Lescontext 📑

 • Welke doelen willen we zeker bereiken tijdens dit project?
 • Zijn er bepaalde onderwerpen die aan bod moeten komen in het project?
 • Zijn er bepaalde probleemstellingen van waaruit je het project wil starten?

Materiaal 🧱

 • Het materiaal dat je tijdens dit project zal nodig hebben hangt af van de uitwerking van jouw leerlingen. In een latere fase wordt tijd voorzien om dit allemaal op te lijsten
 • Hoe zal je het materiaal voor de workshop verplaatsen naar de lagere school?

Contactgegevens lagere school 🏫

 • Naam lagere school?
 • Adres?
 • Naam contactpersoon?
 • Emailadres contactpersoon?
 • Telefoonnummer contactpersoon?

Regels 📜

 • Welke (gedrags)regels gelden binnen de lagere school voor derden?

Doelgroep 🏃‍♂️

 • Hoeveel klassen zullen deelnemen aan de workshop?
 • Aantal leerlingen?
 • Leeftijd leerlingen?
 • Extra aandachtspunten?

Timing ⏳

 • Datum workshop?
 • Tijdsduur workshop (zonder pauze)?
 • Beginuur?
 • Pauze + tijdsduur pauze?
 • Einduur?

Locatie 📍

 • Welke (buiten)ruimtes zijn beschikbaar tijdens de workshop?
 • Hoeveel tafels/stoelen zijn beschikbaar?
 • Elektriciteit en water voorzien?
 • Plattegrond/foto's van de locatie?

Onderzoek de interesses van de kinderen uit de lagere school zodat jouw leerlingen hierop kunnen inspelen tijdens de ontwikkeling van hun workshop.

Je kan hiervoor gebruik maken van de designtool 'Kaartsorteren'. Hierbij maken de kinderen een top 3 van enkele kaarten en vermelden ze hierbij waarom ze deze belangrijk vinden. De volledige uitleg over het kaartsorteren is terug te vinden via deze link.

Vraag hiervoor aan de leerkracht uit de lagere school om 10 minuten tijd te nemen in de les. De antwoorden van deze bevraging worden vervolgens gebruikt bij het selecteren van het thema.