AAN DE SLAG

Met LIFT ontwerpen leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs workshops voor leerlingen uit de lagere school. Het lessenpakket bestaat uit minimum 10 lesuren. Maak gebruik van de leerkrachtenwebsite voor de planning en voorbereiding van je eigen LIFT-project en ontdek de eindtermen die worden bereikt tijdens het project.

Laat de leerlingen tijdens het project werken met een ondersteunende leerlingenwebsite.

Leerkracht secundair

LIFT is opgebouwd uit verschillende lessen.
Ga als leerkracht aan de slag op de website ‘leerkrachten.liftproject.be’.

leerlingen secundair

Tijdens het project vinden de leerlingen ondersteuning op ‘leerlingen.liftproject.be’

leerkrachten lagere school

Als leerkracht in het lager onderwijs vind je hier informatie om een STEM-workshop op jouw school te krijgen.