INFORMATIE LAGERE SCHOOL

Geeft u les op de lagere school? Hebt u zin om meer in te zetten op STEM? Dan is LIFT dé ideale tool voor jouw leerlingen. Ga een samenwerking aan met een secundaire school in jouw buurt en laat jouw leerlingen verrassen door de leerlingen uit het secundair. 

Zit u met vragen over het project of hebt u hulp nodig bij het vinden van een secundaire school? Contacteer ons dan zeker. Wij helpen graag!

Welke doelen bereiken jouw leerlingen?

De workshops spelen in op verschillende eindtermen. Hier vind u een opsomming van mogelijke eindtermen. Dit kan wijzigen omdat de inhoud van de workshop niet vast ligt.

1.1.De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren:
1.2.De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.
1.4De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
1.5De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.
1.13De leerlingen voeren opgaven uit het hoofd uit waarbij ze een doelmatige oplossingsweg kiezen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in de structuur van getallen:
– optellen en aftrekken tot honderd
– optellen en aftrekken met grote getallen met eindnullen
– vermenigvuldigen met en delen naar analogie met de tafels
2.De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.
2.1De leerlingen kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht(massa) tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid.
2.7.De leerlingen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren);
3.De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.
4.3De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld aangeven welke de rol en het praktisch nut van wiskunde is in de maatschappij.