Voornaamste BRonnen

De Meester, J. (2019, Januari). Designing iSTEM learning materials for secondary education. Opgehaald van Lirias KU Leuven: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/528750

Dejonckheere, P., Vervaet, S., & Van De Keere, K. (2016, juli). STEM-didactiek in het kleuter- en het lageronderwijs: het PK-model. Opgehaald van lirias ku leuven: https://lirias.kuleuven.be/1717349?limo=0

Van Cauwenberghe, J. (s.d.). Design Tools. Opgehaald van Designtools: https://designtools.be/tools

Andere bronnen

UXPlained. (2019, maart 28). What is the DOUBLE DIAMOND? Opgehaald van youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=JGETnwgkV5U

AHOVOKS. (s.d.). WISKUNDE – WETENSCHAPPEN – TECHNOLOGIE – STEM. Opgehaald van kwalificatiesen & curriculum: https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Sleutelcompentie%20Wiskunde%2C%20Wetenschappen%2C%20Technologie%20en%20STEM%20%282%29.pdf

AHOVOKS. (s.d.). Zestien sleutelcompetenties. Opgehaald van kwalificatiesen & curriculum: https://www.kwalificatiesencurriculum.be/zestien-sleutelcompetenties

Andreotti, E., Frans, R., De Coninck, I., De Lange, J., Sermeus, J., & Van Landeghem, J. (sd). Eindrapport Vlaams Lerend Netwerk STEM SO. Het Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs. Opgehaald van https://stemnetwerk.be/

Baeyens, S., & Riebbels, E. (2021, juni 8). Feedback op test met 5TW. (F. Van De Winkel, & M. Six, Interviewers)

Bakker, J. (2012, juni 01). Cultureel-etnische segregatie in het onderwijs: achtergronden, oorzaken en waarom te bestrijden. Opgehaald van ingentaconnect.com: https://www.ingentaconnect.com/content/aup/pedagog/2012/00000032/00000002/art00002#

Bibliotheek De Krook. (sd). Bibliotheek De Krook Gent. Opgehaald van gent.bibliotheek.be: https://gent.bibliotheek.be/

Bisdom Gent. (2016). Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs. Opgehaald van docplayer.nl: https://docplayer.nl/357776-1-inleiding-2-productevaluatie-versus-procesevaluatie-secundair-onderwijs.html

boomstrategie. (s.d.). design-thinking-5-stappen-naar-een-oplossing. Opgehaald van boomstrategie.nl: https://www.boomstrategie.nl/design-thinking-5-stappen-naar-een-oplossing

Campus Mosa-RT. (sd). STEAM-Academy. Opgehaald van mosa-rt.be: https://www.mosa-rt.be/the-box/steam-academy

Campus Mosa-RT. (sd). STEAM Academy. Opgehaald van mosa-rt.be: https://www.mosa-rt.be/the-box/steam-academy

Chiro De Belhamel. (2015). Ditmusa. Opgehaald van Chiro Dadizele: intern document

Chirojeugd Vlaanderen. (s.d.). Thema brainstorm. Opgehaald van Chiro: https://chiro.be/game/109558

COCD. (s.d.). MODELLEN EN TECHNIEKEN – COCD BOX ®. Opgehaald van COCD: https://cocd.org/cocdbox-modellen-technieken/

Commisie Vorming. (2017). Begeleidingsbundel Animatorcursus. Opgehaald van Chirojeugd Vlaanderen: https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2018-02/2017%20cursusbundel%20Animator_deel1.pdf

De Bruyckere, P. (2017). Klaskit: tools voor topleraren. Lannoo Campus.

De Creatieve STEM. (s.d.). Opgehaald van MaakBib: https://maakbib.be/

De Lange, J. (2019). Ontwikkeling van leermateriaal STEM. Opgehaald van Canvas Artevelde Hogeschool: intern document

De Meester, J. (2019, Januari). Designing iSTEM learning materials for secondary education. Opgehaald van Lirias KU Leuven: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/528750

Dejonckheere, P., Vervaet, S., & Van De Keere, K. (2016, juli). STEM-didactiek in het kleuter- en het lageronderwijs: het PK-model. Opgehaald van lirias ku leuven: https://lirias.kuleuven.be/1717349?limo=0

Design Council. (2021). what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond. Opgehaald van designcouncil.org.uk: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

designcouncil. (2021). design-methods-step-1-discover. Opgehaald van designcouncil.org.uk: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-methods-step-1-discover

designcouncil. (2021). design-methods-step-2-define. Opgehaald van designcouncil.org.uk: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-methods-step-2-define

designcouncil. (2021). design-methods-step-3-develop. Opgehaald van designcouncil.org.uk: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-methods-step-3-develop

designcouncil. (2021). design-methods-step-4-deliver. Opgehaald van designcouncil.org.uk: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-methods-step-4-deliver

Edison. (s.d.). Aanbod. Opgehaald van Edison: https://www.edison.vlaanderen/nl/aanbod

Farnam Street Media. (2021). feynman-learning-technique. Opgehaald van fs.blog: https://fs.blog/2021/02/feynman-learning-technique/

Feyaerts, T., & Buyse , M.-P. (2021, mei 5). Is jouw project een goed STEM-project? Opgehaald van Hoe bouw je een STEM-techniekenproject op voor de B-stroom?

Forehand, M. (sd). Bloom’s Taxonomy. Opgehaald van The University Of Georgia: https://www.d41.org/cms/lib/IL01904672/Centricity/Domain/422/BloomsTaxonomy.pdf

Giancoli, D. G. (2017). Natuurkunde Deel 1 – Mechanica en thermodynamica (Vol. deel 1). (D. Poelman, & J. Ryckebusch, Vert.) Amsterdam: Pearson Benelux BV.

Godaert, E., Bostoen, F., & Vannieuwenhuyse, J. (sd). CLIM: Coöperatief leren in multiculturele groepen – Theoretische acthergrond. Opgehaald van https://climindepraktijk.weebly.com/: https://climindepraktijk.weebly.com/theoretische-achtergrond.html

Hattie, J. (2015). The Applicability of Visible Learning to Higher Education. Opgehaald van American Psychological Association: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fstl0000021

Het ontmoetingshuis. (sd). Over de kinderen. Opgehaald van Habbekrats.be: http://www.habbekrats.be/kinderen.php

het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (s.d.). Sleutelcompetenties. Opgehaald van Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/secundair-onderwijs/sleutelcompetenties

Hungenaert, S. (2020, oktober 28). Gesprek met begeleider STEAM-Academy. (F. Van De Winkel, M. Vandenbergh, & M. Six, Interviewers)

Hungenaert, S. (2021, juni 5). Feedback website. (F. Van De Winkel, M. Vandenbergh, & M. Six, Interviewers)

Jókövi, E. (2001). Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimte; een onderzoek naar de relatie met sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken. Opgehaald van library.wur.nl: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/314036

Joyce Parker, J. E. (2018). modifying and designing your own problems. In J. E. Joyce Parker, Problem-Based Learning in the Physical Science Classroom, K-12 (pp. 239 – 256). -: NSTA.

Klasse. (2020, 11 19). Motivatiemeter: leergoesting zichtbaar maken. Opgehaald van klasse.be: https://www.klasse.be/250100/motivatiemeter-leergoesting-zichtbaar-maken/

Leroy, A., Struyft, E., & Verbeecke, G. (2016). regiseer je klas. Pelckmans.

Mansourova, Z. (2015, februari 10). stapsgewijs-een-verhaal-bedenken-van-onderwerp-naar-hoofdplot. Opgehaald van schrijvenonline.org: https://schrijvenonline.org/tips/stapsgewijs-een-verhaal-bedenken-van-onderwerp-naar-hoofdplot

Mantelaers, M. (2020, december 9). activeer-leerlingen-met-een-escaperoom. Opgehaald van docentenleven.nl: https://docentenleven.nl/2020/12/09/activeer-leerlingen-met-een-escaperoom/

Matthys, T. (2020, november 23). Opgehaald van Facebook.

MindMapping. (2021). Wat is een Mindmap? Opgehaald van MindMapping.com: https://www.mindmapping.com/nl/mind-map

Onderwijscentrum Gent. (s.d.). Brede school. Opgehaald van stad.gent: https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/brede-school

P.Feynman, R. (2020, augustus 28). If you want to master something, teach it. Opgehaald van Scientific.Net – Publisher in Materials Science & Engineering: https://www.scientific.net

Putman, R. (2021, april 9). didactiek van het maken. (M. Six, F. Van De Winkel, & M. Van Den Bergh, Interviewers)

Putman, R. (2021, mei 29). Feedback inspiratiefiche. (M. Six, F. Van De Winkel, & M. Vandenbergh, Interviewers)

Richard, M. (2019, januari 8). escape-room-spel-maken. Opgehaald van groepsspellen.nl: https://groepsspellen.nl/escape-room-spel-maken/

Scheurs, M., & Scheurs, R. (2021, mei 2). Escape room maken. Opgehaald van groepsspellen.nl: https://groepsspellen.nl/escape-room-spel-maken/

Schumacher, E. (1973). Small is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered.

Simons, Nele; Faculteit Ontwerpwetenschappen;. (2017, september). Rubrieken als begeleidings- en beoordelingsinstrument. Opgehaald van uantwerpen.be: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactische-info/onderwijstips-chronologisch/archief/rubrieken/

Six, M., & Van De Winkel, F. (2020). Het breekpunt van een bierflesje bepalen. Gent: Artevelde Hogeschool.

sterrenkids.nl. (s.d.). waterraket. Opgehaald van sterrenkids.nl: https://www.sterrenkids.nl/waterraket/

Technopolis. (2020). Zoek naar STEM-activiteiten in jouw buurt. Opgehaald van technopolis: https://www.technopolis.be/nl/stem-academie/

Technopolis. (s.d). Zoek naar STEM-activiteiten in jouw buurt. Opgeroepen op oktober 15, 2020, van Technopolis: https://www.technopolis.be/nl/stem-academie/

Technopolis. (s.d.). Zoek naar STEM-activiteiten in jouw buurt. Opgehaald van Technopolis: https://www.technopolis.be/nl/stem-academie/

Thoen, E. (2020, september 24). Methode Vrijplaats.

Toren, G., Andel, M. v., Sommers, J., & Wassenaar, D. (2011). Invloed van sociaaleconomische en sociaal-culturele factoren op de schoolprestaties van leerlingen. Opgehaald van dspace.library.uu.nl: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/207391

Universiteit Antwerpen. (2015, april 04). Handleiding: Opstellen van rubrieken. Antwerpen. Opgehaald van https://www.uantwerpen.be/nl/centra/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactische-info/onderwijstips-chronologisch/archief/rubrieken/

Vakgroep pedagogische wetenschappen. (2018). Algemene didactiek 1. Gent: Artevelde hogeschool.

Van Cauwenberghe, J. (2021, april 19). feedback op het draaiboek. (M. Van Den Bergh, F. Van De Winkel, & M. Six, Interviewers)

Van Cauwenberghe, J. (2021, juni 5). Feedback website. (F. Van De Winkel, M. Vandenbergh, & M. Six, Interviewers)

Van Cauwenberghe, J. (s.d.). Opgehaald van joos vc: https://www.joosvc.be/

Van Cauwenberghe, J. (s.d.). Design Tools. Opgehaald van Designtools: https://designtools.be/tools

Van de Vyver, J., & D’Hespeel, I. (s.d.). Pondr.space. Opgehaald van Pondr: https://www.pondr.space/

Van den Berg, E. (2012, 09 08). practicum-wonderolie-voor-het-leren-van-natuurkunde-ed-van-den-berg. Opgehaald van natuurkundebronnen.wordpress.com: https://natuurkundebronnen.wordpress.com/2012/09/08/practicum-wonderolie-voor-het-leren-van-natuurkunde-ed-van-den-berg/

van der Wardt, R. (s.d.). De Design Thinking Methode Uitgelegd: In 5 Fases Naar Innovatie. Opgeroepen op november 2020, van disigntinking workshop: https://designthinkingworkshop.nl/design-thinking-methode/

Van Landeghem, J. (s.d.). Projectmatig leren binnen STEM (of andere domeinen). Opgeroepen op februari 17, 2021, van HoGent.

Van Poucke, W., Baert, A., & Roelandt, M. (2020). Rocket Science. Gent: Arteveldehogeschool.

Vandeputte, S. (2019, april 25). Evalueren met rubrics? Vraag & antwoord en tips! Opgehaald van Schoolmakers: https://www.schoolmakers.be/differentieren/rubrics/

Velde, R. V. (2020, oktober 22). De brede school. (F. Van De Winkel, & M. Vandenbregh, Interviewers)

Velde, R. V. (2020, oktober 22). Feedback op pitch cornflakesdozen. (F. Van De Winkel, & M. Vandenbergh, Interviewers)

Vercruysse, T. (2020). effectiviteit van practica in lessen fysica. Gent, Oost-Vlaanderen, België: HoGent.

Vergaert, A. (2021, mei 31). Feedback onderzoeksfiche. (F. Van De Winkel, M. Vandenbergh, & M. Six, Interviewers)

Vergaert, A. (2021, juni 9). Feedback op de website. (F. Van De Winkel, & M. Six, Interviewers)

Vervaet, S., & De Keere, K. (s.d;). STEM voor onderzoekend leren: Voorbeelden uit het basisonderwijs. Opgehaald van stembasis.

Winkels, J., & Hoogeveen, P. (2014). Het didactische werkvormen boek. AA Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.