STEM-workshops ondervinden problemen op vlak van laagdrempeligheid en het bereiken van een groot publiek. Met deze bachelorproef willen we een antwoord bieden op deze uitdaging.

We onderzochten dit praktijkprobleem aan de hand van Design Thinking. Hierbij werd een vernieuwende methodiek uitgedacht waarbij leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs workshops ontwikkelen voor leerlingen uit het lager onderwijs.

Het ontwerpen van deze methodiek startte met een bevraging van het werkveld, een literatuurstudie en een test in een lagere school. Met de verkregen informatie werd een draaiboek ontworpen aan de hand van designtools om het ontwikkelen van een workshop te begeleiden. Met feedback uit de praktijktest in een secundaire school ontwikkelden we een website die het oude draaiboek verving. Deze website werd dan ook ons eindproduct, genaamd LIFT (Learn, Inspire, Flourish & Teach).

De website LIFT is voorzien van een gestructureerd stappenplan. Dit stappenplan ondersteunt leerkrachten in het begeleiden van hun leerlingen bij het ontwerp van een workshop. De leerkracht is hier hoofdzakelijk coach waardoor de leerlingen een zekere eigenheid aan hun project koppelen. Bovendien zorgt deze eigenheid voor een intrinsieke motivatie. Toch zorgt LIFT er ook voor dat de leerkracht de controle behoudt.

Alle stappen binnen het stappenplan zijn verwerkt in een lessenpakket van tien lesuren. De eerste stap voor leerlingen is het kiezen van een thema voor hun workshop. Daarna zullen ze verder aan de slag gaan met een brainstorm waar ze tot de kern van hun workshop komen. Vervolgens wordt deze workshop ontwikkeld en uiteindelijk uitgevoerd in een lagere school. De leerlingen kunnen bij het ontwerpen van hun workshop aan de slag op de leerlingenwebsite van LIFT, waar hulpmiddelen en inspiratiefiches op te vinden zijn.

Onze missie is zoveel mogelijk mensen bereiken met LIFT. We hopen dat vele duurzame samenwerkingen ontstaan waarbij zowel jongeren als kinderen warm worden gemaakt voor STEM. Zo hebben we de leerkracht van de praktijktest in elk geval al kunnen overtuigen, dit blijkt uit haar quote “Ik weet niet waarom ik dit iemand zou afraden!”.

Lees hieronder de volledige bachelorproef. Je kan hem ook downloaden.