• SHOW

Een spektakel, een schouwspel, een optreden of een georkestreerd rumoer dit is wat wij willen organiseren. Het draait hier vooral om het entertainen van je doelgroep maar in de vorm van een show kan jouw doelgroep dan ook heel wat bijleren. Leren van filmpjes op YouTube kan geen fysiekere form aannemen dan deze.

Werkwijze: Scenario uitschrijven

Een show wordt verteld aan de hand van een verhaal. Het scenario heeft enkel als doel om het verhaal te vertellen en niet om hoe je de workshop zal aanpakken. Om een goed verhaal te schrijven, werk je best met een stappenplan.

Hou het simpel en zoek in deze fase een onderwerp, de tijd en plaats waarin het plaatsvindt.

Elk verhaal draait rond een conflict, hier bedenk je dat conflict en bepaal je waar deze start en waar deze eindigt. Dit zorgt voor een verhaallijn.

Voorbeelden van conflicten: ruzie, misverstand, ontdekking,...

De belangrijkste gebeurtenis in je verhaal zal de hoofdplot zijn. Een plot is een reeks van gebeurtenissen die op een logische manier elkaar opvolgen. Met andere woorden: mini verhaaltjes die logisch aan elkaar hangen. Probeer hier het hoofdplot in één zin samen te vatten.

Het is belangrijk om elk plot of elke gebeurtenis met elkaar te ketenen. Je verzint hiervoor best enkele plotdrijvers. Dit zijn gebeurtenissen die kracht zetten achter het plot. De drijfveer van de hoofdpersonage is hier een voorbeeld van.

De laatste stap is een einde aan je verhaal knopen. Je bent hier vrij in om te kiezen voor een open einde of niet. Als je einde is uitgeschreven aan de hand van de ideeën in fase twee is het raamwerk voor je verhaal klaar.

Het onderwerp van je show moet gebaseerd zijn op STEM. De moeilijkheid van deze opdracht is hoe je dit het beste implementeert in je show. Maak de show zo interactief mogelijk. Om tijdens deze interactie de STEM-aspecten af te vinken. Schrijf in de story wat je exact wil bereiken met de STEM-aspecten die je aanreikt en schrijf hun onderliggend doel.

De story van de workshop is het verhaal/pad die je als groep afwandelt tijdens het maken van de workshop. Dit wil zeggen dat dit in zekere zin een autobibliografie is van de workshop, een proces beschrijving. In de story vertel je niet wat er in het scenario gebeurd, maar eerder hoe je de kijker zal inspireren, hoe je zijn aandacht trekt en hoe je de STEM-aspecten zal toepassen.

Bouwstenen ter inspiratie

Keuzes

Er zijn voor deze workshop heel wat opties:

  1. Toneelstuk
  2. TEDxtalk
  3. Interactieve video
  4. Talentenshow

Uit deze vier mogelijkheden kunnen nog meer variaties komen, een zeer interactieve en spectaculaire wetenschaps-les kan je zelfs zien als een show. Je kan de kinderen opsplitsen in groepen, ze laten samenwerken of tegen elkaar op laten werken.

VERHAALLIJNEN LINKEN

Maak een mindmap of een tijdlijn met daarin elke fase voor het uitschrijven van het scenario. Schrijf in elke fase van de mindmap een kortverhaal uit waarin alle puntjes van de desbetreffende fase worden bereikt.

PUBLIEK

Er zijn hiervoor vele methodes, hier is alvast een opsomming:

  • De deelnemers beslissen bij belangrijke knooppunten welke weg ze opgaan.
  • De show is een demonstratie, na de show gaat het publiek zelf aan de slag.
  • Aan de hand van opdrachten of experimenten wordt de show een vloeiend geheel.

Tips

  • SPEL