• MAKEN

Een maak-workshop zal draaien rond het maken van iets. Dit wil zeggen dat de focus zal liggen op de technieken die de doelgroep moet hanteren om tot het eindproduct te komen. Dit betekent dat het ontwerp van het product grotendeels door jullie gebeurt en niet door je doelgroep.

Je zal dus stapsgewijs je doelgroep op weg moeten helpen om aan het, door jullie ontworpen,  eindproduct te komen. Dit wil niet zeggen dat de kinderen helemaal niets kunnen ontwerpen!

Werkwijze

Je weet wat je gaat maken. De volgende stap is de manier waarop je dit maakt, overbrengen naar je doelgroep. Dit kan op verschillende manieren.

Je creëert een stappenplan voor de maakopdracht die de doelgroep letterlijk stap voor stap uitvoert. Zorg voor: cruciale momenten. Dat zijn momenten waarop jij, als begeleider eerst een controle uitvoert voordat er verdergegaan wordt.

Voorbeeld: Alle afmetingen moeten correct gemeten voordat er gezaagd kan worden.

 • De doelgroep werkt hier volledig individueel aan de hand van een flowchart, instructie filmpje of checklist. Ook hier werken de leerlingen bijna alles letterlijk stap voor stap uit, er is wel wat meer ruimte voor individualisering.

  • Voorbeeld: Bij het maken van een stoel ligt de lengte en de vorm van de rugleuning niet vast. De leerlingen krijgen dus de kans om zelf wat te sleutelen aan het ontwerp.

Aangezien het hoofddoel ligt bij de techniek, kan je deze technieken eerst aanleren vooraleer je start met je product. De workshop wordt met andere woorden in twee delen gesplitst.

In het eerste deel leer je de technieken aan (Bv. het gebruik van een lijmpistool, het inslaan van nagels op correcte manier, vijzen, solderen…). Dit kan in verschillende werkposten gebeuren.

In het tweede deel van de workshop gaat de doelgroep met die geleerde technieken aan de slag om iets te maken/ontwerpen.  Op deze manier gaan ze dan ook meer probleemoplossend aan de slag.

Voorbeeld:

 • Deel 1: Aanleren van 3D-print programma 
 • Deel 2: een sleutelhanger maken met de 3D-printer.

Bouwstenen ter inspiratie

Veiligheid

Dit is één van de belangrijkste bouwstenen, maar dit kan ook een valkuil zijn. Denk niet: “Het is te gevaarlijk, we gaan dat niet doen”. Denk eerder hoe je het op een veilig manier kan doen en welke voorzorgsmaatregelen je moet voorzien om alles in goede banen te leiden.

Het is wel belangrijk dat er duidelijk veiligheidsmaatregelen worden opgesteld en worden nageleefd.

 • Voorbeeld: Veiligheidsbril blijft op als er wordt geboord.
Inspiratie

Vind vele voorbeelden  op:

Evaluatie

Evalueren is niet hetzelfde als quoteren! Deel de doelstellingen mee aan de begeleider van je doelgroep en maak deze doelen tastbaar en concreet. Maak gebruik van de cruciale momenten om het product en proces te evalueren.

 • NIET: “Er mogen geen splinters zijn” want wat is een splinter?
 • WEL: Er zijn geen gaten in de nylonkous als ik er mee over het werkstuk ga.
CRUCIALE MOMENTEN

Zorg voor deze momenten en gebruik ze om feedback te geven of om het proces te evalueren. Dit zal je ook helpen voor het tijdsmanagement. Deze controles zorgen ervoor dat je op tijd kan bijsturen zodat de persoon in kwestie niet met lege handen naar huis gaat.

Voorbeeld:

 1. Leerlingen hebben net de lijnen afgetekend
  waar ze gaan zagen.
 2. Leerkracht controleert deze lijnen
  voor de leerling effectief van start gaat met het zagen.

Tips